Gita-Jayanthi

Mysuru: 14 January 2019 :The following participants have won a special prize in the ISKCON  Mysore Gita Quiz – 2018 that appeared in Star of Mysore recently. The prize distribution ceremony will be held on Jan. 20 (Sunday) at 7 pm at ISKCON temple premises in Jayanagar.  R.G. Shyla (Mysuru), Raja Gopal Das (Mysuru), Usha Nagraj (Teachers Layout), G.A. Lakshmi (T.K. Layout), S.K. Shylaja Sathyamurthy (Jayalakshmipuram), N. Prathna (Mysuru), Vinay Venugopal (J.P. Nagar), Sunitha Kannan (Mysuru), N. Latha (Gokulam), H. Panduranga Vittal (Chamundipuram), Vita R. Shanbhag (Mysuru), Mane Vidula Vijay (Jayanagar), Sahana Sundar (Ramakrishnanagar), Shilpa Sharma (N.R. Mohalla), Sachin Raj (Teachers Layout) and L. Vijayalakshmi (Kuvempunagar).

Source: STAR OF MYSORE           Dated: Thursday 17 January 2019