Radha Rani temple at Man Sarovar
Man Sarovar
Bhagavatam class at Man Sarovar
Gopeshvar Mahadev at Man Sarovar
Deities at Raval
Radha at Raval
Divine plant at Raval
Goshala at Gokul
Shivalinga at Gokul
Ukhal Bandhan
Deities at Brahmanda Ghat
Yamuna at Chintaharan Temple
Ksheer sagar pond at Dauji