Tapta kunda at Adi Badri - Tapta kunda Badrinath
Deities at Adi Badri – Deities at Badrinath
Hillock at Gangotri Yamunotri
Triveni Sangam
Deity of Lakshaman at Lakshman Jhula
Gangotri
Yamunotri
Temple at Foot of Kedarnath
Devotees climbing at Kedarnath
Lord Kedarnath
Vrinda devi at Kamyavan
Deities at Kamyavan
Sri Sri Radha Govinda Deities at Kamyavan
Deepotsav at Radha Govinda Temple -Kamyavan